12/12/2015

Võistluse sissejuhatuseks

Eestis tegutsevaid bongareid ehk liigikogujaid koondav klubi Estbirding on oma tegevuse jooksul korraldanud õige mitu kogu kalendriaasta vältavat võistlust. Aastal 2009 sai alguse Rarileidja võistlus, 2014. aastal korraldati ökorallit ning lõppeval aastal võisteldi pesakaartide täitmises.
Peagi algaval 2016. aastal võisteldakse rõngaste lugemises. Võistluse reeglistikuga saab tutvuda paremale lisatud failide hulgas. Linnurõngaste lugemine iseenesest ei ole enamikele linnuharrastajatele midagi võõrast. Iga aktiivsem linnuhuviline näeb aastas kümneid märgsitatud linde. Vaatlustorude ning fototehnika abil õnnestub suuremate lindude rõngad ka ära lugeda. Väiksemate lindude rõnga taasleide koguneb enamasti linnujaamadest, kus varem märgistatud linnud mõrda või loorvõrku satuvad. Olgu kohe üle rõhutatud, et rõngalugemise võistlusel kinnipüütud lindude rõngaleidude eest punkte ei anta. Kui lind on julgem ning teda õnnestub pikemalt vaadelda, siis võib õnneks minna ka mõne väiksema värvulise rõnga äralugemine.
Kõige enam on rõngaleide oodata kindlasti kevadkuudelt kui hanede ja luikede kaelarõngaste leidmiseks kõige parem aeg kätte jõuab. Aga rõngaid tasub otsida aastaringselt ning ka talvekuudel on omad võimalused täiesti olemas. Siinkohal mõned ideed. 

1. Kajakad. Märgistatud kajakaid võib leida küllaltki sageli. Tihti on neil jalas värviline rõngas, mida on küllaltki kerge ära lugeda. Suurematel kajakatel saab ka metallrõnga vaatlustoru ja fototehnika abil kenasti ära lugeda. Parimad kohad kajakarõngaste lugemiseks on sadamaks - tihti kogunevad kajakad sellistes kohtades sadamakaile või hoonete katustele, kus nende jalad on nähtavad ja rõngaga lind hakkab hoolikal vaatlusel silma.

2. Merikotkas. Merikotkas on Eestis viimasel kümnendil enim märgistatud röövlinnuks, kelle värvimärgistamisega tehti algust juba 1984. aastal. Lisaks kohalikele lindudele satub talvel meile Soomes, vähemal määral ka Rootsis, Lätis ja Venemaal märgistatud merikotkaid. Kuna merikotkad on pelglikud, siis on parim võimalus külastada mõnd kotkavarjendit, kus toimub nende talvine lisasöötmine. Kargemal talvepäeval võib sellises kohas korda minna õige mitu värvirõngast ära lugeda. Hea õnne korral võib samasse ka kaljukotkas sattuda, kellele samuti värvirõngaid pannakse. 

3. Talvised aialinnud. Lindude talvine lisasöötmine oma aias tuleb rõngalugemise seisukohalt kindlasti kasuks. Ühelt poolt meelitab see meie aeda rohkearvuliselt erinevaid linde. Teiselt poolt on lisasöötmisega harjunud linnud ka inimese suhtes usaldavamad ning kui toidumaja paikneb akna läheduses, siis võib korda minna ka tihase mõõtu linnu rõngas ära lugeda.

Edukat rõngalugemist kõigile osalejatele!

/Tarvo/

No comments:

Post a Comment