28/01/2016

Värvirõngastega kajakad

Aasta esimene kuu rõngaleidja võistlusest hakkab tasapisi lõpusirgele saama.  Lisaks retkeliste rõngaste otsimise ja leidmise lugudele hakkame blogis järgemööda tutvustama ka erinevaid rõngastusprojekte. Esimesena võtame lähema vaatluse alla kajakad, kellest rääkimine praegusele aastaajale kõige kohasem. 
Talvisel ajal koonduvad kajakad suuremal arvul sadamate ja prügilate juurde. Õnneks saab enamikes kalasadamates töötajatelt luba küsides probleemideta kajakaid torutada. Kuigi meil on nähtud aegade jooksul ka üksikuid tiivamärgistega kajakaid, siis eeskätt nähakse ikka värviliste jalarõngastega märgistatud kajakaid. 
Värvimärgisega kajakat nähes tee alati linnust võimalusel foto. See võib mitmel juhul anda kasulikku lisainformatsiooni:
1. lindude sulgimise jälgimiseks. Kuna rõngastatud lindudel on sageli teada täpne vanus, siis on nendest tehtud fotod alati hea illustratiivne materjal. 
2. liigimäärangu täpsustamiseks. Näiteks võite ära lugeda hõbekajaka rõnga, kes osutub hoopiski märgistatud koldjalg-hõbekajakaks. Samuti võib mõnikord kajakate hulgas näha hübriide. 
3. loetud rõngakoodi ülekontrollimiseks. Teatud tähed ja numbrid võivad paista maastikus uskumatult sarnased. Seetõttu on alati hea kui rõngast on tehtud ka foto. 


Hõbekajakas

Talvekuudel on tegu meie kõige arvukama kajakaliigiga ja potentsiaal jaanuaris-veebruaris rõngaid lugeda selle liigi puhul hea. Praegu on kõige sobivam aeg külastada sadamaid, kus liigub kalalaevu (nt. Dirhami, Veere). Rõngaste otsimine vajab sealjuures kannatust – kõige parem on rõngaid märgata kui linnud sadamakail puhkavad. Kuna hõbekajakad on varased saabujad, siis võib neid juba talve lõpus leida arvukalt ka merejäält. 
Rootsis punase plastikrõngaga märgistatud hõbekajakas (R:042) Saaremaal Veere sadamas. /Foto: Uku Paal. 
Värvirõngastega märgistatud hõbekajakad paiknevad reeglina meie lähiriikidest. Ülekaalukalt kõige enam on meil ära loetud Soome värvirõngastega linde. Suurusjärgu võrra vähem on meie linnuvaatlejatel õnnestunud leida Poola, Leedu ning Rootsi värvirõngastega hõbekajakaid.

Hõbekajakatel võib harva leida ka tiivamärgisega linde. Antud lindu vaadeldi Pärnumaal Liu sadamas 2009. aasta märtsis. /Foto: Uku Paal.


Kalakajakas

Kalakajakas on ainus kajakaliik, kellele pannakse värvirõngaid ka Eestis. Sven Onno juhtimisel alustati kalakajakate värvirõngastega märgistamist Matsalus juba 1962. aastal. See oli ühtlasi ka esimene lindude värvimärgistamise projekt, millega Eestis üldse algust tehti. 
Puise nina lähedal paikneval Kakrarahu nimelisel väikesel laiul uuritakse ja sealhulgas märgistatakse värvirõngastega kalakajakaid Kalev Rattiste juhtimisel ka tänapäeval. Siin märgistatud linnud saavad jalga valge plastikrõnga, millel olev musta kirjaga kood algab tähisega „P”. Nende lindude kohta tuleb talvitusaladelt taasleide Matsalu rõngastuskeskusele peaaegu igapäevaselt Hollandist, Suurbritanniast ning Saksamaalt.  
Eesti linnuvaatlejatel tasub kindlasti kevadel kammida põlde, kus kalakajakad tihti toituvad. Sellega võiks oluliselt nende lindude kohta taasleidude hulk suureneda ka Eestis. 
Välisriikides rõngastatud kalakajakate hulgas nähakse kõige enam kollaste või punaste plastikrõngastega isendeid. 

Puise lähedal Kakrarahul märgistatud kalakajakas põllul toitumas. Antud projekti raames märgistatud kalakajakatel on jalas valge rõngas, millel olev musta kirjaga kood algab alati "P" tähega. Foto: Uku Paal.

Kollaseid 3- või 4-tähe/numbriga plastikrõngastega linnud pärinevad valdavalt Taanist. Punaste plastikrõngastega märgistatud kalakajakad on valdavalt Saksamaal märgistatud linnud. Nendel rõngastel on valge kiri, mille kood algab tähisega „A”. 

Naerukajakas

Naerukajakas on talvel juba oluliselt vähearvukam liik. Seetõttu on naerukajakate rõngaste lugemiseks parim aeg varakevad (märts, aprill) ning suve lõpp (juuli, august). Enamik värvirõngaid on selle liigi puhul valged, kuhu on märgitud tähtedest/numbritest koosnev kood. Need linnud on valdavalt märgistatud talvitusaladel Poolas ja Taanis. 
Enamik meil nähtud värvirõngastega naerukajakatest on märgistatud valge plastikrõngaga. Antud "LYE" tähisega lind on algselt märgistatud metallrõngaga Rootsis Malmös. Hiljem Hollandis ka plastikrõnga jalga saanud lindu on nähtud Haapsalus õige mitmel suvel ja tõenäoliselt pesitseb ta just siinsetel laidudel asuvas koloonias. /Foto: Tarvo Valker
Üksikuid leide on ka Saksamaal, Ungaris, Venemaal, Hispaanias, Rootsis, Soomes, Hollandis ja Horvaatias märgistatud naerukajakate kohta. Kordades harvem on näha naerukajakaid, kellel on punane, kollane või sinine plastikrõngas. 


No comments:

Post a Comment