28/12/2016

Rõngaleidja võistluse lõppkokkuvõte

Estbirdingu korraldatud võistlus Rõngaleidja on selleks korraks lõppenud. Rõngaste lugemise võistlust korraldati Eestis esmakordselt. Võistlusega liitus 21 linnuvaatlejat, kes teatasid Matsalu rõngastuskeskusele 299 rõngaleiust.
Rõngaleidja võistluse võitis kevadel hanerõngaste lugemisele keskendunud Kuldar Pild, kes edestas küllatki napilt samuti valdavalt hanede kaelarõngaid äralugenud Ranno Puumetsa. Kolmanda koha pälvis Margus Ots. Margus luges ja pildistas üles peamiselt koduaias tegutsenud värvuliste rõngaid ja seeläbi õnnestus tal saavutada 11 liigiga ka esikoht liikide arvestuses. Tema põnevaimaks rõngaleiuks oli kahtlemata saksa rõngaga musträstas.
Liikide arvestuses jäi napilt teiseks Renno Nellis, kelle rõngaste taasleiud hõlmasid 10 liiki. Renno paistis silma eeskätt mitmete röövlindude rõngaleidudega. Muuhulgas õnnestus tal ära lugeda ka kahe suur-konnakotka värvimärgised. 
Väga põnevate taasleidudena võiks veel kindlasti esile tuua Art Villem Adojaani poolt Vaiblas ära loetud hõbehaigru värvirõnga (alles teine selle liigi rõngaleid Eestist!) ning Riho poolt nähtud põldtsiitsitaja värvimärgise. 
Ootuspäraselt loeti ülekaalukalt kõige rohkem (215 rõngaleidu) ära suur-laukhanede kaelarõngaid. Suur-laukhanede järel nähti kõige enam värvimärgistega sookurgi, kelle rõngaste taasleide kogunes aasta peale siiski üllatuslikult vähe - kõigest 17. Kokku hõlmasid taasleiud, aga koguni 28 linnuliiki.
Rõnga taasleidude edetabel liikide arvestuses sai järgmine:
1. Suur-laukhani ANSALB - 215
2. Sookurg GRU GRU - 17
3. Rabahani ANSFAB - 9
4. Kalakajakas LARCAN - 9
5. Naerukajakas LARRID - 9
6. Laululuik CYGCYG - 5
7. Väikeluik CYGCOL - 4
8. Merikotkas HALALB - 4
9. Hõbekajakas LARARG - 3
10. Suurkoovitaja NUMARQ - 3
11. Väike-konnakotkas AQUPOM - 2
12. Suur-konnakotkas AQUCLA - 2
13. Soorüdi CALALP - 2
14. Kühmnokk-luik CYGOLO - 1
15. Hõbehaigur EGRALB - 1
16. Kormoran PHACAR - 1
17. Naaskelnokk RECAVO - 1
18. Suurrüdi CALCAN - 1
19. Kalakotkas PANHAL - 1
20. Kanakull ACCGEN - 1
21. Sinitihane PARCAE - 1
22. Salutihane PARPAL - 1
23. Rasvatihane PARMAJ - 1
24. Linavästrik MOTALB - 1
25. Põldvarblane PASMON - 1
26. Rohevint CARCHL - 1
27. Musträstas TURMER - 1
28. Põldtsiitsitaja EMBHOR - 1

Tänan siinkohal kõiki osalejaid. 2017. aastal Rõngaleidja võistlust küll ei peeta, kuid kõigist loetud rõngastest tuleks loomulikult ka edaspidi Matsalu rõngastuskeskust teavitada.

No comments:

Post a Comment