19/09/2016

Võistluse vahekokkuvõtte

Suvekuud jäid ootuspäraselt rõngaleidja võistlusel vaikseks. Erandiks oli 12. juulil Art Villem Adojaani poolt Vaiblas loetud hõbehaigru rõngas. Antud isend oli eelneval aastal märgistatud Valgevenes. See oli ühtlasi läbi aegade alles teiseks Eestis äraloetud hõbehaigru värvirõngaks. Põnevaks olid kahtlemata ka Riho teated Eestis värvimärgistatud suurkoovitajate ja põldtsiitsitaja taaskohtamisest järgnenud pesitsushooajal.
Suve-ja esimeselt sügiskuult on tulnud ridamisi erinevate röövlindude rõngaleide. Kõige enam röövlinnurõngaid on ära suutnud lugeda Renno, kelle kontosse kogunes muuhulgas ka Eestis väga haruldaseks jäänud kahe suur-konnakotka värvirõngaste äralugemine ning ka üks kanakulli rõngaleid. Renno on muuhulgas läinud nüüd võistlust ka liikide arvestuse kategoorias juhtima - temal on nüüdseks äraloetud üheksa erineva linnuliigi värvirõngad. Vaid kaks liiki vähem on kirjas hetkel Margusel, seega selles kategoorias on aasta lõpus oodata tihedat rebimist.
Võistluse üldkategoorias on liidriks Kuldar Pild, kellele järgneb Ranno Puumets. Mõlemad vaatlejad lugesid kevadel ära kümneid hanede kaelarõngaid ja aprillis kogutud võimsale skoorile pole teised võistlejad veel vastu saanud. Kindlasti tuleb palju rõngaleide ka septembrist, mil kerge eelis on Lääne-Eestis ringiliikuvatel rõngalugejatel. Just praegu on käimas sookurgede läbirände kõrgperiood ning hea päevaga võib õnneks minna ära lugeda isegi kümmekond sookure jalarõngast. Nii et kõik põlde torutama!

No comments:

Post a Comment